Disclaimer
Beperkte aansprakelijkheid.
Travelstunt spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Travelstunt.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Travelstunt.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
Travelstunt, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.